Την Πέμπτη 09.05.2024 θα πραγματοποιηθεί webinar παρουσίασης του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. με δυνατότητα εγγραφής στο link.

Παρακαλούμε για επικοινωνία με την Διεύθυνση σε θέματα υποστήριξης και χρήσης του νέου ΟΠΣ ΜΗΤΕ, παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα.